Сефар

„Източната планина”, на пределът на Йоктановите племена – Бит. 10:30. Тя е може би планината Сабер, в югозападна Арабия.