Сефарад

Едно място, вероятно в Мала Азия, където са били заведени Еврейски пленници – Авд. 20ст.