Сефат

Ханаански град, който после бе наречен Хорма. Един от най-южните Юдови градове, който по-късно бе назначен за Симеон – И.Н. 12:14, 15:30, 19:4. Предполага се, че името му съответства със Суфа, един дълъг и грапав проход, който води от юг към Юдовите планини. Тук Израилтяните бяха поразени от неприятеля, когато се опитаха да възлезат на планината от към Кадис – Чис. 14:40-45, 21:3; Вт. 1:44; Съд. 1:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.