Сефатия

Името на седем знаменити евреи, които се споменават в 2Цар. 3:4; 1Лет. 12:5, 27:16; 2Лет. 21:2; Езд. 2:4,57; Неем. 11:4; Ер. 38:1.