Секунд

Солонски ученик, който придружаваше апостол Павел в някои от пътуванията му – Д.А. 20:4.