Селум

  1. Явисовият син, който уби Израилския цар Захария, и превзе царството му (771г. преди Р.Х.). След месец царуване, той бе убит в Самария от Гадииния син Манаим. Св Писание казва, че Селум е бил изпълнител на заплашванията Господни против домът на Ииуй – 4Цар. 15:10-15.
  2. Виж Йоахаз.
  3. Мъж на Олда (пророчицата), по времето на цар Йосий – 4Цар. 22:14.

Има и други лица с името Селум, които се споменават в Чис. 26:49; 1Лет. 2:40, 9:17,19,31; Езд. 2:42, 7:2, 10:24,42; Неем. 3:12, 7:45.

 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.