Семаия

  1. Израилски пророк, когото Бог изпрати при Ровоам, да му каже, да не се опитва да върне десетте племена във верноподанство, но да се покае с двора си, при нашествието на Сисак. Вярва се, че Семаия е написал историята на Ровоамовото царуване – 3Цар. 12:22-24; 2Лет. 12:5-8,15.
  2. Един левит, който записа двадесет и четирите свещенически отделения – 1Лет. 15:8,11, 24:6.
  3. Един лъжлив пророк, между пленените евреи във Вавилон, който се съпротиви на пророк Еремия, и навлече на себе си и на потомството си Божието наказание – Ер. 29:24-32.
  4. Друг лъжлив пророк, който подкупен от Санавалат и Товия, се опита да уплаши Неемия, като му казваше да прибегне в храма – Неем. 6:10-14.

И други със същото име се споменават.