Семер

Първият притежател на хълма, върху който Амрий съгради град Самария – 3Цар. 16:24.