Сенаар

Обширно поле около Вавилон, при съединяването на Тигър с Ефрат – Бит. 10:10; 11:2, 14:1; Ис. 11:11; Дан. 1:2; Зах. 5:11. „Вавилонска дреха“ в И.Н. 7:24, е на еврейски „Сенаарска дреха“. Виж Месопотамия.