Сепфора

Дъщеря на Йотор, жена на Мойсей, и майка на Елиезер и Герсам. Когато Мойсей избяга от Египет в Мадиам, и там избави дъщерите на Мадиамския свещеник Йотор от овчарите, които им пречеха да напоят овците си, Йотор го прибра в къщата си, и му даде за жена дъщеря си Сепфора – Из. 2:15-22; 4:25, 18:2-4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.