Сера

Дъщеря на Асир, която се споменава три пъти в Св. Писание между имената на онези, които се преселиха в Египет – Бит. 46:17; Чис. 26:46; 1Лет. 7:30.