Серафими (горящи)

Серафимите са небесни същества, които стоят около Божия престол. Сравни Вт. 4:24; Евр. 12:29. Те се различават от херувимите – Ез. 1:5-12. Пророк Исая ги описва да хвалят с благоговение Бога, и ревностно да хвърчат и изпълняват волята му. Всеки от тях е имал шест крила; с двете покривал лицето си, с другите две покривал нозете си, а с останалите две летял. Те викали един към друг, и казвали: „Свят, свят, свят Господ Саваот; земята е пълна със славата му” – Ис. 6:2-3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.