Сергий Павел

Сергий Павел, е бил проконсул или управител на остров Кипър, и обърнат в християнството чрез проповядването на апостол Павел – Д.А. 13:7.