Серух

Потомък на Сим и прадядо на Авраам – Бит. 11:20-23; Лк. 3:35. Според едно Еврейско предание, той е първият от рода си, който паднал в идолопоклонство – И.Н. 24:2.