Сесах

Едно поетично име на Вавилон – Ер. 25:26, 51:41.