Север

Вавилоняните и асирийците, са представени като идващи от „север”, защото те нападнали Израилското царство през един северен път, за да не преминат през пустинята – Ер. 1:14, 46:6,24; Соф. 2:13. „Златозарното сияние”, казва Йов, „дойде от север” – Йов 37:22. Както преди три хиляди години, същото може да се каже за Сирия и Арабия и днес. Един изследовател по онези страни отбелязва:

„Приятелите ни, които живеят тука от дълго време, ни казаха, че времето ще да бъде хубаво на сутринта, когато щяхме да тръгнем, защото вееше северен вятър. Така и стана; златозарни облаци дойдоха след северния вятър, и показваха ясен ден; и както във времето на Спасителя, така и сега ние винаги можехме да кажем когато мръкваше, Хубаво ще е времето, защото небето се червенее” – Мт. 16:2. Виж Изток.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.