Севоим

  1. Един от четирите царски града в долът Сидим, изгорен с огън от небето. Виж Содом. Евсевий и Йероним споменават един град с това име, на западният бряг на Мъртво море.
  2. Дол и град на Вениамин, на изток от Михмас – 1Цар. 13:18; Неем. 11:34.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.