Севоим

  1. Един от четирите царски града в долът Сидим, изгорен с огън от небето. Виж Содом. Евсевий и Йероним споменават един град с това име, на западният бряг на Мъртво море.
  2. Дол и град на Вениамин, на изток от Михмас – 1Цар. 13:18; Неем. 11:34.