Сгодяване (обручение)

Уговорка между един мъж и една жена за женитба, в едно бъдеще време. Родителите, често сгодявали дъщерите си без тяхното съгласие, и даже докато те били още малки. Понякога младоженецът, се е задължавал писмено да отдели едно количество пари, като дял на невестата. Бракът не ставаше докато невестата не достигнеше поне 12 години; въпреки всичко това годежа можеше да се развали само чрез законно напускане или смърт – Мт. 1:18-25; Лк. 1:27. Бог говори за сгодяването на своите люде със себе си, с нежна любов, и за залагането на думата си, че всичките му милостиви обещания към тях ще бъдат изпълнени – Ер. 2:2; Ос. 2:19-20. Виж Обручение. На това, проповедниците на Словото Божие са оръдията, посредством проповядването си – 2Кор. 11:2. Оттука и думата „оженена”, която се отдава на Израилевата земя – Ис. 62:4, за да означи Божието благоволение в Израиля.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.