Шатроразпъване

Празникът на шатрите, наричан и шатрораспъване, взима името си от шатрите или колибите, в които Израилтяните обитаваха през пътешествието си, и които се строяха от клони и шума върху къщните покриви, в дворовете и на улиците. Неемия, описва как по случай на един такъв празник, Израилтяните събрали финикови, маслинени и мирсинени ветви, и др. т., от Маслинената гора. Този празник, е бил един от трите велики годишни празници, в които всичките Израилеви мъже, трябвало да присъстват – Вт. 16:16. Той се празнувал осем дни, и започвал от петнадесетият ден на седмия месец, т.е. след петнадесет дни от новолунието на октомври; първият и последният ден се празнували тържествено – Лев. 23:34-43; Неем. 8:14-18. Този празник, е установен за възпоминание на четиридесетгодишното пътуване на Израил из пустинята – Лев. 23:42-43, и за да се отдаде признателност и благодарение за събирането на жетвата; за това този празник се нарича и празникът на жетвата – Из. 23:16, 34:22. Обществените жертви, са се състояли от два овена и четиринадесет агнета, за всеки от седемте дни, и в приношение за грях по един козел, заедно с тринадесет юнци за първият ден, дванадесет за вторият, единадесет за третият, десет за четвъртият, девет за петият, осем за шестият и седем за седмият, а на осмият ден, са се принасяли един юнец, един овен, и седем агнета – Чис. 29:12-39. В края на всяка седма година, се прочитал Мойсеевият закон пред целия Израил – Вт. 31:10-13; Неем. 8:18. Освен тези обреди, евреите по-късно, започнали да изливат ежедневно, вода с вино върху сутрешното жертвоприношение. Свещениците, наливали някой съд с вода от Силоамската къпалня, и го занасяли в храма, където след тръбенето на тръбите и роговете, го изливали върху жертвата на олтаря. Вероятно евреите са правили това, за възпоминание на изобилната вода, която Бог даде на Израилтяните през пътуването им из пустинята; и може би като знак за очищение от греховете – 1Цар. 7:6. Това се придружавало с пеене от Ис. 12гл.: „С веселие ще начерпете вода от източниците на спасението”; и внушавало думите на Спасителя, когато присъствувал веднъж на един такъв празник: „Ако някой е жаден, да дойде при мене и да пие” – Йн. 7:37-38. Първият и осмият ден са били съботи посветени на Господа; през тях е ставало свято събрание, и е било забранено да се работи – Лев. 23:29; Чис. 19:12,19; и понеже осмият ден на този празник, е бил последният годишен празник, той се е считал за извънредно важен и свят.