Шеминит

В заглавията на Пс. 6, 12, и в 1Лет. 15:21, значи осмият, и се вижда, че  е било не някой музикален инструмент, но част в музиката.