Шева

  1. Син на Раама – Бит. 10:7. Мисли се, че потомството му се е заселило на Персийския залив. Виж Хус и Раама.
  2. Син на Йоктан и потомък на Сим – Бит. 10:28. Виж Савци.