Шевна

Настойник при цар Езекиевия дворец – Ис. 22:15, който по-късно стана царски писар – 4Цар. 18:18,37.