Шиболет (порой или клас)

В един бой между ефремците и галаадците, първите били разбити и побягнали към бродовете на Йордан. Галаадците обсали тези бродове; и когато някой ефремец – бежанец, дойдеше до реката и искаше да я премине, те го питали, ефремец ли е? Ако кажеше: не съм, тогава му казвали: кажи Шиболет; а той казвал Сиболет, според Ефремското наречие; тогава го убивали. В този бой паднали четиридесет и две хиляди ефремци – Съд. 12гл.. Това събитие, ясно ни доказва различията, които са съществували между наречията на племената от същия народ, и говорещи същият език тогава. Затова никак не трябва да се чудим, ако в по-късно време, виждаме една и съща дума, да се пише различно, според произношението на различните племена. Че това различие е продължило и по-късно, се вижда от свойствата на Галилейското наречие, по което бе узнато, че Петър принадлежи на Галилея – Мк. 14:70.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.