Шифра и Фуа

Две баби в Египет, които от страх Божий, и въпреки царската заповед, не убиваха еврейските бебета от мъжки пол. Бог, въпреки че осъди неистинското извинение, което дадоха на царя, ги възнагради заради добрината, която сториха на Израил. Той им „направи къщи”, т.е наспори ги с многобройна челяд – Из. 1:15-21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.