Щит

Вид оръжие за отбрана. Бог много пъти се нарича щит на народа си – Бит. 15:1; Пс. 5:12, 84:11; както се наричат още царете и великите мъже – 2Цар. 1:21; Пс. 47:9. Виж Оръжия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.