Щит

Вид оръжие за отбрана. Бог много пъти се нарича щит на народа си – Бит. 15:1; Пс. 5:12, 84:11; както се наричат още царете и великите мъже – 2Цар. 1:21; Пс. 47:9. Виж Оръжия.