Шуах

Син на Авраам от Хетура – Бит. 25:2. Един от тримата приятели, които посетиха Йов, Валдад Шуахецът, вероятно бе негов потомък – Йов 2:11.