Шушан

В заглавието на Пс. 60; множ. число Шошаним, в заглавие на Пс. 45; 59;79.

Името на един музикален инструмент, и буквално значи крем или кремове. Ако този инструмент се нарича Шушан по причина, че прилича на крема, тогава той трябва да е кимвал. Или може да значи благозвучие, поради приятния звук, който изважда, или пък, според мнението на други, поради приятността от думата на самата песен, както в заглавието на Пс. 45.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.