Сянка

Сянка означава или мрачност – Пс. 23:4, или прохладно уединено място – Ис. 32:2, или покровителство – Ис. 49:2; Дан. 4:12. Дългата сянка, която залязващото слънце произвежда, се споменава в Йов 7:2; Ер. 6:4. Нетрайността на сянката, е образ на човешкия живот – 1 Лет. 29:15; Пс. 102:11.