Сянка

Сянка означава или мрачност – Пс. 23:4, или прохладно уединено място – Ис. 32:2, или покровителство – Ис. 49:2; Дан. 4:12. Дългата сянка, която залязващото слънце произвежда, се споменава в Йов 7:2; Ер. 6:4. Нетрайността на сянката, е образ на човешкия живот – 1 Лет. 29:15; Пс. 102:11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.