Сигор

Град в източната страна на Мъртво море. Той бе осъден заедно с четири други града, да се изгори с огън от небето, но по молба на Лот той бе съхранен – Бит. 14:2, 19:20-23,30. Първо, той се е наричал Вала, но след времето, когато Лот измоли от ангелът да се укрие в него, и настояваше на молбата си, поради неголемината на този град, името му се промени на Сигор, което ще рече малък. Пророците Исая (15:5) и Еремия (48:34), го споменават като Моавско владение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.