Сиир

  1. Един Хореец, който бе един от първите управители на страната, която лежи на юг и югоизток от Мъртво море – Бит. 36:20; Вт. 2:12.
  2. Една гориста страна, между южното приморие на Мъртво море и източния залив на Червено море. Планината Ор е била част от Сиир. Виж Едом.
  3. Една Юдова планина, при град Кириатиарим – И.Н. 15:10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.