Сиклаг

Юдов град, предаден после на Симеон. Той е бил разположен на пределите на филистимците – И.Н. 15:31, 19:5, които го владяха до времето на Саул, когато Анхус, Гетския цар, го отстъпи на Давид. Тук са прибягвали много други бежанци от Юда, така че Давид можа да помогне на Анхус, и да накаже амаличаните, които бяха разграбили града през отсъствието му – 1Цар. 27:1-6, 30гл; Неем. 11:28.