Сикъл

Сикълът е била Еврейска теглилка за ненасечено в монети злато и сребро, „Земя за 400 сребърни сикли, … Авраам претегли на Ефрон среброто, в присъствието на Хетовите синове“ – Бит. 23:15-16. В Бит. 20:16, 37:28 и Мт. 26:15, сребърници вероятно значи сикли. Думите „Сикъл на светилището“, означават точен и прав сикъл според образецът, който се е пазил в храма. Първата отсечена монета, която носи името Сикъл, се появила през времето на Макавеите – 1Мак. 15:6; и носила надписа, „Израилски Сикъл”. Сикълът е тежал 220 зърна, както се вижда от много намерени образци не много истрити.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.