Сила

  1. Д.А. 15:22, съкратено от Силуан – 2Кор. 1:19, един от ранните вярващи в Ерусалим, и според някои един от седемдесетте ученици. По случай на една распря в Антиохия, относно пазенето на някои законни обреди, Павел и Варнава бяха изпратени в Ерусалим да се съветват с апостолите; на връщане те дойдоха с Юда и Сила. Сила се присъедини към Павел; и след раздялата на Павел и Варнава – Д.А. 15:37-41, (51г. след Р.Х.), той придружаваше Павел, когато отиваше да посети църквите в Сирия и Киликия, и градовете и областите на Ликаония, Фригия, Галатия, и Македония. Той бе затворен с него във Филипи, и след една къса раздяла се присъедини към него в Коринт, когато донесе дарът, който се споменава в 2Кор. 11:9; Фил. 4:10,15, и вероятно отиде с него в Ерусалим – Д.А. 16:19,25, 17:4,10,14, 18:5; 1 и 2Сол. 1:1. Той е „верния брат“, добре познат и възхваляван от всичките църкви – 1Пет. 5:12; 2Кор. 1:19.
  2. Вениаминов град – И.Н. 18:28, където бе гроба на Кис, Сауловия баща – 2Цар. 21:14, и вероятно мястото, където се роди Саул.