Силоам

Йн. 9:7,11; Неем. 3:15; Ис. 8:6

Един източник и къпалня при полите на хълма Офил, в Ерусалим. Днес тази къпалня, е един изкуственно изработен каменен водоем, петдесет и три крака дълъг, осемнадесет крака широк, и деветнадесет крака дълбок. По стъпала се слиза до дъното, три или четири крака, над което се истича водата към югоизток, и напоява нивите на долината, през която минава. Источникът се намира под един свод, издълбан в дъното на хълма, и се съединява чрез един крив проход, изсечен в твърдата канара под хълма Офил, с „Източникът Дева Мария“, който лежи на източната страна на планината Мория, 1,100 крака на север. Виж Витесда. Д-р Робинсон открил този проход. Водата, която тече през него е много сладка и бистра, но има един забележителен вкус, и през сухото лято е соленовита. За тази вода се мисли, че се събира от водоемите под древния храм и от части от планината Сион. Тя тече „тихо“ – Ис. 8:6, но през определени времена тя прелива и се изтича в „Източникът Дева Мария“, и в Силоамската къпалня. Така, когато д-р Робинсон бил там, водата в горния източник се издигала и спадала в продължение на десет минути. Веднъж той заварил там няколко войници, че си перат дрехите – Йн. 9:1-11. Силоамската вода, се употребява още за миене, поене на животни, и др.

Почти нищо не се знае за Силоамската кула, която падна и смаза осемнадесет души. Вярва се, че старата Ерусалимска стена, е включвала тази къпалня. С горното произшествие Христос ни учи, че временните злополучия не винаги са доказателство за вина – Лк. 13:4-5.