Сим

Син на Ной – Бит. 5:32, 6:10, който, като най-старият (или според други, като праотец на евреите), винаги се споменава преди Хам и Яфет. Той бе благословен от баща си – Бит. 9:26, и от неговото потомство се роди Месия. Сим имаше пет сина, потомството на които, населяваше страните между Хам и Яфет, и заемало най-хубавите области на Изток. Езиците на някои от тези народи се наричат „семитски езици“; те включват еврейския, халдейския, сирийския, арабския, етиопския, и др., но в това число влизат и езиците, които някои народи (Хамови потомци) говорят.