Сим

Син на Ной – Бит. 5:32, 6:10, който, като най-старият (или според други, като праотец на евреите), винаги се споменава преди Хам и Яфет. Той бе благословен от баща си – Бит. 9:26, и от неговото потомство се роди Месия. Сим имаше пет сина, потомството на които, населяваше страните между Хам и Яфет, и заемало най-хубавите области на Изток. Езиците на някои от тези народи се наричат „семитски езици“; те включват еврейския, халдейския, сирийския, арабския, етиопския, и др., но в това число влизат и езиците, които някои народи (Хамови потомци) говорят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.