Симон

  1. Един от дванадесетте апостоли. Виж Петър.
  2. Кананитът или Зилотът, един от дванадесетте апостоли. Виж Зилот.
  3. Един от братята на Исус – Мт. 13:55; Мк. 6:3. Някои предполагат, че е същият Симон Зилотът. Виж Яков.
  4. Киринеецът, когото накараха да носи кръста на Исус – Мт. 27:32, защото явно е бил негов последовател. Той беше „баща на Александър и Руфа„ – Мк. 15:21; и от сърдечните Павлови поздравления към него – Рим. 16:13, става известно, че семейството му после е живяло в Рим, и любовта му не била забравена от Бога.
  5. Един фарисей, вероятно от Капернаум, който покани Исус да яде в къщата му – Лк. 7:36-59.
  6. Един прокажен, който живееше във Витания, и с когото Исус също яде – Мт. 26:6; Мк. 14:3. Сравни Йн. 12:1-11.
  7. Един кожар; ученик, който живееше в Йопа, и у когото Петър преседя „доволно време“ – Д.А. 9:43, 10:6,17,32.
  8. Самарийският чародей или магьосник. Виж Чародей. Този хитър лъжеучител, с нищожните си познания по философия, медицина, физика, и астрономия, придоби голямо влияние между самаряните. Но проповедването и чудесата на Филип, обърнаха мнозина към Христа, и убедиха даже Симон, че истинска и велика сила обитава в Евангелието. Той пожела тези духовни апостолски дарби за себелюбиви цели, и се помъчи да ги придобие с присъединяването си към Христовата църква и сребро. Петър порица лицемериято му с едно силно изобличение – Д.А. 8:9-24. Има много съмнителни предания за по-късното му поведение. Грехът от търгуване с духовни вещи се нарича Симония, по името на този човек.
  9. Бащата на Юда Искариотски – Йн. 6:71, 13:2,26.