Симония

Грехът от търгуване с духовни вещи. Виж Симон.