Син Божий

Името „Син Божий“, се дава на Христос, за да покаже вечното му родство с Отца – Пс. 2:7; Дан. 3:25; Лк. 1:35; Йн. 1:18,34. Христос винаги е претендирал, че е единородния Син на Отца – Мт. 4:3, 8:29, 27:54; Йн. 3:16-18; и евреите правилно го разбрали, че прави себе си равен на Бога – Йн. 5:18, 10:30-33.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.