Син Човешки

Название, което Христос в смирението си, прие за себе си – Йн. 1:51. В Старозаветните пророчества, то е означавало Месия – Пс. 80:17; Дан. 7:13-14, но показва особено истинската му човечност или еднаквостта му с човешкия род. В Новия Завет, повече от осемдесет пъти, това име се прилага на Христа.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.