Син Човешки

Название, което Христос в смирението си, прие за себе си – Йн. 1:51. В Старозаветните пророчества, то е означавало Месия – Пс. 80:17; Дан. 7:13-14, но показва особено истинската му човечност или еднаквостта му с човешкия род. В Новия Завет, повече от осемдесет пъти, това име се прилага на Христа.