Синим

Ис. 49:12

Люде далеч на изток или на юг от Святата земя; вярва се, че те са били Китайския народ, който от древността е бил познат на Западна Азия, и се е наричал от арабите Син, а от сирийците Цини.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.