Сиор (черен или мътен)

Реката Нил. В Ис. 23:3, и Ер. 2:18, под това име трябва да се разбира Нил. В И.Н. 13:3; 1Лет. 13:5, обозначава потока между Египет и Юда.