Сиракуза

Един голям и прочут град на източното Сицилийско крайбрежие, който има едно обширно и превъзходно пристанище. Основан е в 734г. преди Р.Х. Той бил някога богат и силен, и разделен на четири (или пет участъка), от които всеки един е съставлявал отделен град. Според Страбон, бил сто и осемдесет стадии в диаметър, или около 33 километра. Сиракуза е бил родината и местопребиванието на Архимед, чиито изкусни механически снаряди през обсадата на градът от римляните (212г. преди Р.Х.), за дълго време отложиха превзимането му. Павел престоя тук три дни, на път от Малта за Рим (през пролетта на 63г. след Р.Х.) – Д.А. 28:12. В старо време населението му наброявало до 300,000, а сега има  до 13,000 души.