Сиро-Финикия

Сиро-Финикия е собствена Финикия, но когато се завоюва и присъедини към Сирийското царство, тя се нарече Сиро-Финикия. Хананейката се нарича и Сирофиникианка – Мк. 7:26, защото тя бе родом от Финикия, която тогава се е считала за част от Сирия. Матей, който се предполага, че е писал на еврейски или на сирийски език, я нарича Хананейка – Мт. 15:22, защото тази страна действително е била населена от хананейци, тъй като Сидон е бил син на Ханаан – Бит. 10:15. Виж Финикия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.