Сисак

Египетски цар, който отвори война с Ровоам, Юдовия цар, в петата година на царуването му. В 971г., преди Р.Х., той нападна Юда с едно многобройно войнство от египтяни, ливийци, сукияни, и етиопяни, превзе по-укрепените места в страната, и отнесе от Ерусалим съкровищата на Господния дом, на Царския дом, и златните щитове на Соломон – 3Цар. 11:40, 14:25-26; 2Лет. 12:2-9. Вярва се, че Сисак е същия Сесонк във Всеобщата История, първият цар на двадесет и втората или Бубастинската династия. Той свали от престола династията, с която Соломон беше сроден – 3Цар. 3:1, и зовоюва много страни. Един барелеф, който се намира на една от стените на дворцовия храм в Карнак, представлява Сесонк, да води тържествено трима пленени царе пред трима главни Тивски бога. Всеки град или страна е олицетворена, и името му е надписано над него. На един от тези чертежи, с Еврейски черти, се намира надпис, който Шамполион превежда, „Юдово царство“. Предполага се, че други някои символични знакове, обозначават укрепени градове в Юда, превзети от Сисак. Виж Фараон.