Сисара

Военачалник във Явиновата войска, който бе изпратен от господаря си срещу Варак и Девора, които бяха обиколили с войска планината Тавор. Разбит, той побегна пешком, и бе безславно убит от Яил – Съд. 4,5гл. Виж Яил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.