Сит

Син на Адам, който се роди след смъртта на Авел – Бит. 4:25-26, 5:3,6,8, и праотец на благочестивите патриарси.