Ситим

Едно драгоценно дърво, от което Мойсей направи повечето трапези, олтари и дъски за скинията. Йероним казва: „Дървото е твърдо, жилаво, гладко и прекрасно, затова богатият и любопитният си правят витла за стискала (менгемета). То расте не по обработените места, или другаде из Римската Империя, но по Аравийските пустини”. Някои смятат, че Йероним тук говори за черната акация, (или Акация Сейал), която се среща по Аравийските пустини, по Синайската планина и планините, които са до бреговете на Червено море; тя е корава и твърда, и почти не гние. Виж Авел-Ситим.