Сиван

Третият месец, на Еврейската църковна година, и деветия на гражданската, който започва от новолунието през май – Ест. 8:9.