Сивма

Рувимов град – Чис. 32:38; И.Н. 13:19. Исая говори в 16:8-9, за лозата на Сивма, която бе отсечена от Моавските врагове, които бяха превзели Сивма – Ер. 48:32, и други Рувимови градове, след като Теглат-Феласар, беше закарал в плен Рувимовото племе – 4Цар. 15:29; 1Лет. 5:26. Йероним казва, че разстоянието между Есевон и Сивма не е повече от петстотин разкрача.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.