Скакалец

Едно ненаситно крилато насекомо, и страшен бич за източните страни, и в старите и в новите времена. Десет различни названия има в Еврайската Библия за насекомите от този вид, но някои от тях, вероятно обозначават различните изменения в развитието на същото насекомо. Св. Писание представя безчетните множества скакалци, направлявани във вървежът им от Бога, който си служи с тях, за да наказва грешните народи – Вт. 28:38-42; 3Цар. 8:37; 2Лет. 6:28. Една от десетте язви, които Бог нанесе на Египет, бяха скакалци; те покриха цялата земя, така че земята потъмня, и поядоха всичките овощия, остатакът на онова, което се избави от града – Из. 10:4-19.

Скакалецът беше чист за евреите – Лев. 11:22; и затова, те можеха да ядат скакалци. В Мт. 3:4, се казва за Йоан Кръстител, че „яденето му бе акриди (скакалци) и див мед”. В някои страни на Изток, хората и до днес ядат скакалци. Нибур отбелязва, че “скакалци носят на тържището на връви, по всичките градове на Арабия, от Бабелмандеб до Басора. На планината Сумара видях един арабин, който бе наловил пълна торба скакалци. Готвят ги различно. Един арабин в Египет, по желанието ни да изяде няколко пред очите ни, хвърли ги на горящата жар, и след като се поопекоха, ги разкъса за главите и краката, и на часа ги изяде. Арабите, когато имат много, пекат ги или ги сушат в пещ, или пък ги варят и ги ядат със сол. Арабите в Мароко ги обваряват, а после ги изсушават по стрехите на къщите си. На тържището можете да видите пълни кошници със скакалци”.

В Отк. 9:7-10, намираме едно страшно описание на скакалци, където те са уприличени на коне, приготвени за бой, „космите им като косите на жените”, и.т.н. Нибур чул един арабин в пустинята, и друг един в Багдад, да правят същото уподобение. Те уподобявали „главата на скакалеца на конска глава; гърдите му на лъвски гърди; краката му на камилски крака; тялото му на змийско тяло; опашката му на скорпиина опашка; роговете му на момини сколуви; а другите му части на други подобни”. Също, италянците и днес викат на скакалците „кончета”, а германците им дават почти същото име.